Wie zijn wij


Beste ouder/verzorger,

De Filios groep is opgericht in 2015 door de houder van kinderopvang Stichting BSO IJsselstein. Deze kinderopvangorganisatie heeft al meer dan 30 jaar ervaring. Deze kennis en ervaring wordt ingezet bij (nieuwe) vestigingen waar kinderen in een veilige en inspirerende omgeving worden opgevangen en begeleid.  

De administratie van de Filios groep wordt uitgevoerd door Stichting BSO IJsselstein, vandaar dat u op uw contract en andere documenten deze naam tegenkomt.  

Elke locatie/vestiging wordt geleid door een clustermanager. De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk voor de Stichting Filios groep, het toezicht wordt geregeld via een Raad van Toezicht.

KvK nummer is: 65942760

Onze professionals staan garant voor het creëren van een veilige en inspirerende omgeving. Voor het gevoel van veiligheid is het belangrijk dat een kind een relatie met de pedagogisch medewerker kan opbouwen. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers en zoveel mogelijk vaste invalkrachten.

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerde krachten die over een, volgens de CAO Kinderopvang, relevant diploma beschikken. Er is persoonlijke aandacht en interesse voor elk individueel kind. Zelfstandigheid, plezier, uitdaging, rust en (huiselijke) gezelligheid zijn belangrijke waarden, dit is herkenbaar in onze mensen maar bijvoorbeeld ook in de inrichting.

Elke pedagogisch medewerk(st)er heeft een certificaat "EHBO bij kinderen", waarvoor ze op herhaling gaan. Ook beschikken voldoende pedagogisch medewerkers over een diploma  Bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Naast het vaste personeel en de eventuele invallers kunnen er stagiaires aanwezig zijn. Leerlingen worden eerst boventallig ingezet en kunnen eventueel in de loop van hun opleiding als pedagogisch medewerker ingeroosterd worden (dit gebeurt alleen indien dat mag en de stagiaire het ook aan kan). Kijk eens rond op onze website of op onze Facebookpagina, hier vindt u heel veel (leuke) informatie.

Wij willen graag een transparante kinderopvangorganisatie zijn. U mag ons alle vragen stellen en wij hopen dat u hier ook gebruik van maakt. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Wilt u een compliment geven of heeft u wellicht een klacht? Praat met ons. Wij staan open voor feedback en luisteren graag naar ouders. U kunt ons mailen en of bellen. Wij helpen u graag en wij sparren ook graag over alles wat met de opvang te maken heeft.

Groet, Beate Brouwers (directeurbestuurder Filios groep)