Veelgestelde Vragen


Heeft u een vraag? Misschien staat hij al wel tussen de veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag, of wilt u aanvullende informatie, dan kunt u ons altijd bereiken via de contactpagina.

Hoe lang is de wachtlijst?

De wachtlijst verschilt per opvang locatie/dag van de week. Soms is er geen wachtlijst en kan uw kind direct worden geplaatst.

Wilt u informatie over de wachtlijst, dan kunt u contact opnemen met de administratie. De administratie is telefonisch bereikbaar via (030) 760 3388 op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 14:30 uur. U kunt ook altijd een mail sturen naar: info@filiosgroep.nl

Is het mogelijk om dagen te ruilen of extra dagdelen af te nemen?

Ja u kunt incidenteel (mits er plek is op locatie) een dag ruilen met een dag binnen de periode van 7 dagen ervoor of erna. Dit kunt u afstemmen met medewerkers van uw eigen locatie. Wilt u permanent uw opvang-dag ruilen, neem dan contact op met de administratie.

Ja, wij bieden ook extra opvang aan. U kunt dit aanvragen via de medewerkers op de groep. Ook in dat geval kijken we of er plek is op de locatie. Voor deze extra opvang ontvangt u een aparte factuur.

Hoe is de verhouding aantal kinderen, aantal pedagogisch medewerkers in een groep?

We werken altijd met de wettelijke norm. En altijd met het 4-ogen principe.


Hoe zit het met de scholing van het personeel?

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerde krachten die over een, volgens de CAO Kinderopvang, relevant diploma beschikken. Elke pedagogisch medewerker heeft daarnaast een certificaat voor de cursus ‘EHBO bij kinderen’, waarvoor ze ook jaarlijks op herhaling gaan. Er zijn ook voldoende personeelsleden aanwezig die zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Kan ik zelf een locatie kiezen?

Ja u kunt zelf een locatie kiezen, mits er plek is op de gevraagde locatie.

Wat doe ik als mijn kind een keertje niet komt?

Komt uw kind op een afgesproken dag niet, dan weten wij dat graag bijtijds. De afmelding heeft soms ook invloed op het aantal benodigde personeel.

Het afmelden van een vaste dag moet ruim voor aanvang van de opvang op de betreffende dag hebben plaatsgevonden. U kunt hiervoor bellen naar de locatie. Afmelden kan ook eerder gedaan worden, bijvoorbeeld op de avond van tevoren, door een bericht in te spreken op het antwoordapparaat.

Wat zijn de openingstijden?

De administratie is op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 14:30 uur bereikbaar via:

(030) 760 3388. U kunt ook mailen naar info@filiosgroep.nl

Het kinderdagverblijf is de hele dag geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Let op: Op alle officiële feestdagen zijn de locaties gesloten. Tevens sluiten we op 5 december, 24 december en 31 december om 17:00 uur.

Per dienst vindt u onder het kopje locaties een overzicht van welke opvang er per locatie geboden wordt en wat de exacte openingstijden en -dagen zijn.

Het kan gebeuren dat de pedagogisch medewerkers tijdens openingstijden de telefoon niet kunnen aannemen omdat bijvoorbeeld een kind alle aandacht nodig heeft. U kunt dan de voicemail inspreken. Deze wordt op dagen dat de locatie geopend is altijd afgeluisterd en wij bellen u (indien van toepassing) zo spoedig mogelijk terug.

Wat moet mijn kind meenemen naar de opvang?

In verband met de kans op uitglijden, hebben we als regel gesteld dat kinderen binnen hun schoenen aanhouden of een paar sloffen aantrekken. Deze sloffen mag uw kind elke keer meenemen, maar we kunnen de sloffen van uw kind ook in de groepsruimte bewaren.

Wij adviseren de ouders om altijd reservekleding op de locatie te bewaren.

Heeft u graag dat uw kind tijdens de opvang zijn/haar tanden poetst dan kunt u een tandenborstel bewaren op locatie.

Kinderen mogen altijd eigen speelgoed e.d. meenemen naar de opvang. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, maar zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of diefstal.

Wij zorgen voor drinken een gezond tussendoortje, fruit en een kop soep. U mag uw kind natuurlijk ook zelf drinken meegeven. Zijn er bijzonderheden bij de voeding waarmee wij rekening moeten houden, dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier en het intakegesprek.

Wat als mijn kind ziek wordt op de opvang?

Wordt uw kind tijdens de opvang ziek, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Afhankelijk van de klachten bepalen we in overleg op welk tijdstip uw kind opgehaald kan worden. Omdat we maar beperkt extra aandacht en verzorging aan een ziek kind kunnen geven, laten we het kind bij voorkeur zo snel mogelijk ophalen. Indien noodzakelijk nemen we contact op met de huisarts van uw kind.

Ik heb mijn kind aangemeld, wat nu?

Uw kind inschrijven is vrijblijvend. Zodra bekend is of plaatsing op de door u gewenste dagen mogelijk is (uiterlijk 2 maanden voor de gewenste aanvangsdatum) nemen wij contact met u op om het voorstel te bespreken. Plaatsing is pas definitief als wij het getekende contract van u retour hebben ontvangen.

Direct na inschrijving is 1 van de volgende situaties mogelijk:

  • uw kind kan op (een aantal van) de gevraagde dagdelen) geplaatst worden. U ontvangt een bevestiging van plaatsing en het bijbehorende plaatsingscontract;
  • uw kind kan nog niet op (een aantal van) de gevraagde dagdelen) geplaatst worden en wordt op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst;
  • de gewenste plaatsing is meer dan drie maanden na inschrijfdatum, waardoor nog onduidelijk is of plaatsing mogelijk is. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Zodra de plaatsing definitief is, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek op de locatie van uw kind.

Bij de verdeling van plaatsen hebben kinderen van personeelsleden en broertjes en zusjes van de kinderen die al bij onze organisatie komen, voorrang op andere kinderen. Bij gelijke aanmeldingsdatum gaan ook uitbreidings- en wijzigingsaanvragen van kinderen die al gebruik maken van 1 van onze diensten vóór op plaatsing van nieuwe kinderen. Voor nieuwe kinderen geldt dat in vergelijkbare omstandigheden het kind dat het langst ingeschreven is, het eerst wordt toegelaten. Natuurlijk is plaatsing bij ons ook afhankelijk van de ruimte binnen een bepaalde locatie.

Voordat uw kind start, zien wij graag dat hij of zij 1 à 2 keer komt om te wennen. Gedurende de wenperiode vragen we u als ouder stand-by te zijn.

Hoe zit het met de betaling en kinderopvangtoeslag?

De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht, ook al komt uw kind een keer niet. Betaling gebeurt voorafgaand aan de betreffende maand per automatische incasso.

Met de plaatsing van uw kind(eren) sluit u een contract met de Filios groep af en bent u zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. U kunt echter vaak een deel van deze kosten vergoed krijgen in de vorm van Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte ervan is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van de kinderopvang. Voor meer informatie over de Kinderopvangtoeslag en het aanvragen van deze toeslag verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Hoe kan ik opzeggen?

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren (dit mag ook per mail). De opzegtermijn is 1 maand.

Wat doe ik als ik een klacht heb?

Het uitgangspunt van onze klachtenregeling is dat u een klacht over de opvang het beste kunt doorgeven aan de vaste pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. Voor klachten van administratieve aard, kunt u contact opnemen met een van onze administratief medewerkers. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de clustermanager benaderen. Voor directieklachten kunt u de directeurbestuurder van de Filios groep benaderen. Bent u het daarna nog niet eens met de afhandeling dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillen-/klachtencommissie (dit kan indien gewenst ook direct. Wij willen echter een open en transparante organisatie zijn en wij staan open voor feedback. wij vragen u dus bij grote voorkeur een klacht direct met ons te bespreken). Meer informatie hierover leest u in ons ‘klachtenreglement’, deze is terug te vinden op de website onder het kopje 'kwaliteit'.

Hebben ouders inspraak en hoe is dit geregeld?

De medezeggenschap van ouders binnen de Filios groep is geregeld via ouderraadpleging. Twee keer per jaar wordt u (naast alle andere opties) in de gelegenheid gesteld uw mening te geven door middel van aanwezigheid op een inloopavond of via een schriftelijke vorm.