Pedagogisch beleid


Hiernaast treft u het pedagogisch kader (algemene visie) en pedagogisch werkplan (praktische uitvoering) aan wat wij als richtlijn hanteren binnen KDV Filios.