Voorschoolse Opvang


Introductie

Op dit moment bieden wij op Sport BSO Olympus geen voorschoolse opvang (VSO) aan. Heeft u interesse in VSO, geef dit dan aan bij de administratie. Indien er genoeg aanvragen zijn, kunnen wij de mogelijkheden bekijken om dit aan te gaan bieden.

Hieronder treft u meer informatie aan over VSO.

's Morgens kan het soms hectisch zijn thuis. U wilt op tijd op het werk zijn en ook de kinderen dienen op tijd op school te zijn. Wij kunnen hierin ondersteunen. Vanaf 07:00 of 07:30 uur kunt u de kinderen naar de VSO brengen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen op een ontspannen manier de dag kunnen beginnen en dat ze op tijd op school zijn.

Openingstijden

Hieronder vindt u de algemene openingstijden. De openingstijden van uw locatie kunnen afwijken en zijn terug te vinden op de website onder 'Buitenschoolse opvang/locaties'

  • schooldagen van 7:00 tot 8:45 uur

Op alle officiële feestdagen zijn de vestigingen gesloten.

en.

Gratis ontbijt

Voor de VSO kinderen is een gratis ontbijt beschikbaar. Deze wordt aangeboden tussen 07:30 en 08:00 uur.

Groepen

De opvang vindt plaats in groepen van maximaal 20 kinderen. Hierbij wordt gewerkt met de wettelijke norm van 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen (dus 2 PW-ers per groep). Als er op locatie voldoende mensen aanwezig zijn om het 4-ogen-principe te waarborgen, kan er ook opvang in halve groepen (maximaal 10 kinderen) plaatsvinden.

Ruilen

Als er ruimte is op de betreffende locatie en het vervoer gerealiseerd kan worden, dan is het mogelijk om uw dagdeel (af en toe) te ruilen voor een dagdeel dat binnen de periode van 7 dagen ervoor of erna valt. Opvangdagen die op feestdagen vallen zijn hierbij uitgezonderd. Een verzoek tot ruilen kunt u indienen op de groep.

Extra opvang

Als er ruimte is op de betreffende locatie en het vervoer gerealiseerd kan worden, dan is het mogelijk om (incidenteel) extra opvang af te nemen. U kunt dit op de groep aanvragen.

Facturatie

De kosten voor de voorschoolse opvang zijn afhankelijk van het aantal vaste dagdelen per week en eventuele extra afgenomen dagen. De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht ook al komt uw kind een keer niet (u kunt het dagdeel dan wel ruilen). Het vaste jaarbedrag van de VSO wordt in 12 gelijke maandbedragen vooraf per automatische incasso afgeschreven van uw rekening. Extra opvang wordt de daaropvolgende maand in rekening gebracht (eventueel kunt u ook strippen inzetten als u gebruik maakt van een pakket voor naschoolse opvang met vakantieopvang).

Kinderopvangtoeslag

Met de plaatsing van uw kind(eren) sluit u zelf een contract af met de Filios groep en bent u ook zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. U kunt echter een deel van deze kosten vergoed krijgen in de vorm van kinderopvangtoeslag, via de Belastingdienst. Deze toeslag dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Een voorwaarde voor het toekennen van de kinderopvangtoeslag is dat de organisatie waar uw kind(eren) wordt/worden opgevangen staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit geeft aan dat de organisatie voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang. De registratienummers in het Landelijk Register Kinderopvang voor de verschillende locaties van Filios groep ziet u bovenaan de pagina van de betreffende locatie(s) staan.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand. Dit geldt ook voor deelopzeggingen.