Naschoolse Opvang


Introductie

U kent dat wel: de schooldeur gaat open en de kinderen stormen naar buiten. Ze zijn vrij en blij, omdat ze niet meer hoeven stil te zitten. Ze gaan ervan genieten. Dat gevoel wil de Filios groep vasthouden. Daarom bepalen de kinderen in principe zelf hoe ze de uren willen vullen. Dat vinden wij belangrijk. Het gaat immers om hun vrije tijd! Er wordt gezocht naar een goede mix tussen de vrijheid om zelf te beslissen wat je wil doen en georganiseerde (groeps)activiteiten.

De Filios groep besteedt veel aandacht aan het creëren van het ‘thuisgevoel’. Indien u het zelf wilt zien: maak een afspraak om een locatie te bezoeken. 

Activiteiten

De Filios groep biedt kinderen activiteiten tijdens de opvanguren aan. Er wordt gezocht naar een goede mix tussen de vrijheid om zelf te beslissen wat je wil doen en georganiseerde (groeps)activiteiten. Op elke locatie organiseren medewerkers regelmatig zelf leuke activiteiten. Op onze Sport BSO worden kinderen gestimuleerd  te bewegen en kennis te maken met vele sporten. Bewegen is niet alleen gezond voor het lijf!, bewegen is ook ontspannend en helpt kinderen zich gezond en prettig te voelen. 

Bovendien heeft de Filios groep een aantal themakisten. Deze worden uitgeleend aan de verschillende locaties, zodat er voor alle leeftijden door het jaar heen voldoende uitdagende spelmaterialen beschikbaar zijn. In de themakisten zit bijvoorbeeld een fiets/kar/autopet van hout (van Berg Moov) die je in en uit elkaar kunt schroeven en een knikkerbaan voor uren speelplezier.

Ook in vakanties kunnen kinderen bij ons terecht. Er wordt op iedere locatie veel zorg besteed aan het samenstellen van een activiteitenprogramma voor elke vakantie. Vaak gebeurt dit aan de hand van een thema.

In vakanties of bij bijzondere gelegenheden wordt het springkussen vaak op een locatie opgezet.

Openingstijden

Hieronder vindt u de algemene openingstijden. De openingstijden van uw locatie kunnen afwijken en zijn terug te vinden op de website onder 'locaties'

  • schooldagen; vanaf het moment dat de scholen uit zijn tot 18:30 uur
  • schoolvakanties de hele dag van 7:30 tot 18:30 uur
  • studiedagen (vrije dagen van de basisschool voor bijscholing van leerkrachten) de hele dag van 7:30 tot 18:30 uur

Op alle officiële feestdagen zijn de vestigingen gesloten. Tevens sluiten we op 5 december, 24 december en 31 december om 17:00 uur (als deze dagen in het weekend vallen zijn we natuurlijk gesloten).

Dagdelen naschoolse opvang in schoolweken

Wij bieden diverse dagdelen aan. De begintijd van de opvang van uw kind wordt bepaald door de tijd waarop de scholen die aan die NSO locatie gekoppeld zijn, uit zijn. Afhankelijk van de tijd waarop u uw kind(eren) later die dag ophaalt, maakt u gebruik van één of twee dagdelen. Voor kinderen van speciaal onderwijs in de regio hanteren wij een aangepast dagdeel omdat deze kinderen vaak veel later op locatie aanwezig zijn.

Strippen voor vakanties en studiedagen

Ook op studiedagen en in schoolvakanties kan uw kind bij ons terecht. U kunt hiervoor gebruik maken van de strippen die bij uw NSO pakket met flexibele vakantieopvang zijn inbegrepen of een losse strippenkaart. Deze opvang is flexibel: de vakantie- of studiedag hoeft niet op uw vaste opvangdag te vallen om gebruik te kunnen maken van deze service.

Dagdelen in vakanties en op studiedagen

Op studiedagen en in vakanties hanteren wij de volgende dagdelen:

  • 07:30 - 13:00 uur en/of 13:00 - 18:30 uur

Een halve dag opvang kost u 1 strip, een hele dag 2 strippen. Graag zien we dat u uw kind(eren) ’s morgens tussen 7:30 uur en 9:00 uur bij ons brengt. Dan kunnen we vanaf 9:00 uur met het geplande programma beginnen. Ophalen van het kind dat ’s morgens bij ons is geweest, vindt plaats om 13:00 uur. Brengt u uw kind alleen voor de middag, dan verwachten wij u tussen 13:00 en 13:30 uur. Wanneer uw kind door onvoorziene omstandigheden later wordt gebracht of op een ander tijdstip wordt opgehaald horen wij dit graag van tevoren.

Aanmelden voor opvang in vakanties en op studiedagen

U dient uw kind op te geven middels een inschrijflijst op de groep. In verband met het inroosteren van personeel en het organiseren van de opvang en bijvoorbeeld leuke uitjes dient uw uiterlijk 21 dagen voor de vakantieperiode of 14 dagen voor een studiedag uw aanvraag in te dienen.

Als uw kind op een bepaalde dag de enige is, nemen we contact met u op om te vragen of het voor u mogelijk is om een andere vorm van opvang te regelen. Wij vragen dit omdat het voor uw kind minder leuk is als hij of zij die dag niet met andere kinderen kan spelen.

Bij tijdige aanmelding verwachten wij uw kind op een vakantie- of studiedag een plekje te kunnen bieden. Wij plannen hier zoveel mogelijk op. Er zit wel een maximum aan het aantal kinderen wat wij per dag kunnen opvangen. Dit komt doordat het "vaste gezichten principe" gewaarborgd moet blijven (naast onze vaste pedagogisch medewerkers kunnen we een aantal oproep-/invalkrachten inhuren). 

Let op: U heeft geen recht op opvang op uw vaste dagen (de dagen waarop uw kind in schoolweken op de BSO is) als uw kind niet op tijd is aangemeld voor een vakantie- of studiedag.

Extra opvang in schoolweken

Ook een verzoek voor een extra dagdeel kan op de groep ingediend worden. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons of het extra dagdeel mogelijk is. Uw kind kan alleen komen als er voldoende plaats beschikbaar is en eventueel vervoer gerealiseerd kan worden. De kosten worden de daarop volgende maand in rekening gebracht. U kunt er ook voor kiezen uw strippenkaart in te zetten voor opvang op extra dagdelen.

Incidenteel ruilen

Als er ruimte is op de betreffende locatie en het vervoer gerealiseerd kan worden, dan is het mogelijk om uw dagdeel (incidenteel) te ruilen voor een dagdeel dat binnen de periode van 7 dagen ervoor of erna valt. Opvangdagen die op feestdagen vallen zijn hierbij uitgezonderd. Een verzoek tot ruilen kunt u indienen bij de pedagogisch medewerkers op locatie.

Groepen

De opvang vindt plaats in groepen van 20 kinderen. Hierbij wordt gewerkt met de wettelijke norm van 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen. Bij kinderen van 8-13 jaar kunnen ook 30 kinderen per groep worden opgevangen.

Informatiebrochure BSO

U kunt hiernaast de informatiebrochure van de BSO's van de Filios groep downloaden

Facturatie

De kosten voor de naschoolse opvang zijn afhankelijk van het aantal vaste dagdelen per week, het gekozen pakket en eventuele extra afgenomen dagen. De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht ook al komt uw kind een keer niet (u kunt het dagdeel dan wel ruilen). Het vaste jaarbedrag wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen vooraf per automatische incasso afgeschreven van uw rekening. Extra afgenomen dagen worden de daaropvolgende maand in rekening gebracht. U kunt er ook voor kiezen om strippen in te zetten als u een pakket met vakantieopvang heeft.

Kinderopvangtoeslag

Met de plaatsing van uw kind(eren) sluit u zelf een contract af met de Filios groep en bent u ook zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. U kunt echter een deel van deze kosten vergoed krijgen als kinderopvangtoeslag, via de Belastingdienst. Deze toeslag dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Een voorwaarde voor het toekennen van de kinderopvangtoeslag is dat de organisatie waar uw kind(eren) wordt/worden opgevangen staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit geeft aan dat de organisatie voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang. De registratienummers in het Landelijk Register Kinderopvang voor de verschillende locaties van de Filios groep ziet u bovenaan de pagina van de betreffende locatie(s) staan.

Voorwaarden

De Filios groep hanteert voor haar BSO's eigen voorwaarden, maar volgt daarnaar de algemene voorwaarden van de Branchevereniging. Beide treft u hiernaast aan. 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand. Dit geldt ook voor deelopzeggingen.