Inschrijven, pakketkeuze en tarieven


Inschrijven

Inschrijven kunt u (vrijblijvend) elektronisch doen door op deze link: "inschijfformulier" te klikken.

Bij ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier, is de aanmelding van uw kind een feit (is vrijblijvend). U krijgt te allen tijde een bevestiging van inschrijving.

Alvast een keer kijken op locatie onder groepstijd kan ook (tijdens de intake krijgt u ook een rondleiding). U kunt hiervoor een afspraak maken met de locatie, zodat we samen met u een moment kunnen kiezen waarop er voldoende tijd is om u te woord te staan.

Plaatsing

Na ontvangst van de inschrijving bekijken wij de plaatsingsmogelijkheden en kan er sprake zijn van één van de volgende situaties

  • uw kind kan (op een aantal van de gevraagde dagdelen) geplaatst worden. Wij nemen contact met u op en sturen u vervolgens (digitaal) een contract toe. De overeenkomt is pas definitief als u het contract ondertekend (digitaal) terug stuurt.
  • uw kind kan (op een aantal van de gevraagde dagdelen) nog niet geplaatst worden en wordt op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst;
  • de gewenste plaatsing is meer dan drie maanden na de inschrijfdatum, waardoor nog onduidelijk is of plaatsing mogelijk is. U ontvangt een bevestiging van inschrijving. Zodra duidelijk wordt dat plaatsing op de door u gewenste dagen mogelijk is nemen wij contact met u op om te informeren of de gegevens die wij hebben nog correct zijn en u nog steeds gebruik wilt maken van opvang. Wij sturen u vervolgens (indien van toepassing) een contract toe. De overeenkomt is pas definitief als u het contract ondertekend (digitaal) terug stuurt. Uiterlijk twee maanden voor de gewenste plaatsingsdatum ontvangt u bericht over de plaatsingsmogelijkheden.

Bij de verdeling van plaatsen hebben kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere kinderen. Broertjes en zusjes van de kinderen die al bij ons komen hebben ook voorrang op andere kinderen. Bij gelijke aanmeldingsdatum gaan aanvragen voor uitbreiding en wijziging van dagen van kinderen die al door ons worden opgevangen, voor op plaatsing van nieuwe kinderen. Voor nieuwe kinderen geldt dat in vergelijkbare omstandigheden het kind dat het langst ingeschreven is, het eerst wordt toegelaten. Natuurlijk is plaatsing bij ons ook afhankelijk van de mogelijkheden binnen een bepaalde locatie en leeftijdsgroep.

Zodra de plaatsing definitief is, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op de locatie waar uw kind wordt geplaatst. In dit gesprek wordt belangrijke informatie voor opvang met u doorgenomen en worden wen-afspraken gemaakt. Het is wenselijk dat uw kind twee of drie keer van tevoren bij ons komt om te wennen. Gedurende de wen-periode vragen we u als ouder stand-by te zijn

Pakketkeuze

U kunt bij ons kiezen uit verschillende pakketten voor buitenschoolse opvang. U kunt kiezen uit een pakket met alleen opvang in schoolweken, of 1 van de 2 pakketten waar ook vakantieopvang bij is inbegrepen.

Heeft u niet in schoolweken, maar alleen in schoolvakanties en op studiedagen opvang voor uw kind nodig, dan is dat ook mogelijk. U dient hiervoor een strippenkaart voor 6 hele dagen (12 strippen) of 12 hele dagen (24 strippen) af te nemen.Voor meer informatie over de verschillende pakketten die de Filios groep aanbied klikt u op de link "BSO pakketten Filios groep" hiernaast.

De keuze voor een bepaald pakket is afhankelijk van uw behoeftes, maar kan ook mede bepaald worden door uw inkomen en de eventuele kinderopvangtoeslag die u daardoor ontvangt. Dit komt doordat de overheid kinderopvangtoeslag uitkeert op basis van een gemaximeerd uurtarief. Alles boven dit uurtarief betaalt u sowieso zelf. Doordat het uurtarief van de pakketten met minder, of geen vakantieopvang hoger is, kan het zo zijn dat deze financieel toch niet aantrekkelijker zijn, ondanks dat u minder uren afneemt. U kunt berekenen wat op basis van uw situatie de meest gunstige keuze is op de website van de belastingdienst of kostenkinderopvang. Gebruik hiervoor de uren aantallen die in het tarievenoverzicht staan.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de rijksoverheid. U kunt ook bellen met de belastingdienst: 0800-0543

Tarieven

voor meer informatie over de tarieven kunt u het document hiernaast openen. De tarieven zijn exclusief eventuele kinderopvangtoeslag die u ontvangt en inclusief vervoerskosten/het incidenteel eerder opvangen van kinderen.

Wij hebben een voorbeeldberekening gemaakt om u inzicht te geven in hoe wij aan een bepaald urenaantal/maandtarief komen. Deze treft u ook hiernaast aan.