Eén maand gratis buitenschoolse opvang


Allereerst leuk dat u belangstelling heeft voor onze (Sport) BSO.

De komende periode loopt er een actie waarbij u de eerste maand opvang gratis krijgt. Hier zijn de volgende actievoorwaarden op van toepassing:

  • het contract moet getekend bij ons retour zijn voor 31 december 2018
  • Uw kind(eren) blijft/blijven minimaal 1 jaar op onze opvang (bij eerder opzeggen wordt de gratis maand alsnog in rekening gebracht).
  • De actie m.b.t. de eerste maand gratis is van toepassing op alle contractdagen die u per week afneemt (heeft u dus een contract afgesloten voor 2 dagen BSO per week, dan zijn beide dagen de eerste maand gratis).
  • Gaat u binnen een jaar na de ingangsdatum van uw contract minder dager per week afnemen, dan verliest/vernietigd u voor de dag/dagen die vervallen het recht op de eerste maand gratis opvang. (gaat u dus binnen een jaar van 2 dagen naar 1 dag opvang per week, dan had u maar recht op 1 dag per week gratis opvang in de eerste maand, in plaats van 2 dagen per week gratis opvang in de eerste maand). De teveel verbruikte gratis opvangdagen worden dan alsnog in rekening gebracht.
  • Indien u de eerste maand geen gebruik kunt maken van één van de gratis opvangdagen, door bijvoorbeeld ziekte van uw kind, dan blijft u het recht op deze gratis opvangdag behouden. Deze regeling is alleen van toepassing op deze actie. Normaalgesproken kunt u een niet gebruikte vaste opvangdag enkel ruilen met een dag die tot 7 dagen ervoor of erna valt. Heeft u de dag niet geruild met een andere dag binnen deze periode, dan vervalt buiten deze actie om het recht op deze opvangdag.